DO!Challenge zet flinke stappen op het gebied van duurzaamheid

Op 16 augustus 2015

LEOXX neemt deel aan DO!Challenge, een initiatief van het Economisch Platform in Houten. Het Economisch Platform bestaat uit 6 ondernemersverenigingen uit Houten die vonden dat het duurzaamheidsdenken een nieuwe impuls nodig heeft. De DO!Challenge is een uitdaging om het komende jaar stappen te zetten op het terrein van Planet (milieu), People (mensvriendelijkheid), Profit (bedrijfsmatig) en Passion (identiteit). Door de DO!Challenge worden concrete acties en resultaten gestructureerd in kaart gebracht. Deze checklist helpt deelnemers samen aan de slag te gaan en doelen te bereiken. In augustus 2015 is DO!Challenge gestart met het in kaart brengen van de energieprestatie van de deelnemende bedrijven.

Wouter Bink, accountmanager bij LEOXX, participeert namens LEOXX in het project. Wouter Bink: “Als vader van 2 kinderen, maar met name vanuit moreel besef vind ik het interessant om met het onderwerp bezig te zijn. Duurzaamheid staat niet enkel voor milieu gerelateerde oplossingen, sociaal en ethisch valt ook onder dit kopje. Bij LEOXX werkt men sinds de oprichting al intrinsiek aan duurzaam ondernemen. En in de loop der jaren is dit meer en meer aantoonbaar gemaakt, met onder andere als resultaat dat alle producten van LEOXX gerecycled, recyclebaar of CO2-neutraal zijn geproduceerd. En we gaan en willen veel verder dan dat. Vandaar deze deelname.”

Inschrijven Nieuwsbrief