De toekomst van het open kantoor

Op 11 april 2019

Werkt het open kantoor nog wel? Of hebben de zo populaire kantoortuinen die richting het eind van de twintigste eeuw hun opmars maakten hun beste tijd gehad? Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie, de manier waarop we (samen)werken en veranderende persoonlijke behoeften vragen om een andere manier van inrichten. Het one-size-fits-all principe in de kantoorinrichting is duidelijk passé, maar waar moet het kantoor van tegenwoordig dan wel aan voldoen?

VAN EFFICIËNTGERICHT NAAR MENSGERICHT

Het open kantoor is oorspronkelijk ontstaan vanuit de behoefte aan transparantie en om communicatie en samenwerking te stimuleren. Met als resultaat een positief effect op de kwaliteit en productiviteit. Ook kostenbesparing speelde een rol. Meer medewerkers op minder vierkante meters en gemakkelijke centrale installatie van systemen als airco, verwarming en netwerkapparatuur scheelt in de portemonnee. Het ontwerp van het interieur was daardoor met name gericht op economische efficiëntie. Inmiddels zijn de veelgeprezen voordelen van open kantoren deels achterhaald. Met name het gebrek aan privacy en problemen op het gebied van concentratie leverden gefrustreerde en gestreste werknemers op. Tegenwoordig is een menselijke benadering waarin de gebruiker en zijn welzijn centraal staan het uitganspunt voor het designproces. Persoonlijke behoeften en de aard van het werkproces waarin de gebruiker zich bevindt, vormen de basis voor het nieuwe kantoorinterieur.

NIEUWE MANIER VAN WERKEN

De manier waarop we werken is door de jaren heen veranderd. Voorheen was het merendeel van ons werk ingericht als een lineair proces van problemen oplossen, veelal gericht op een vooraf vastgesteld einddoel. Iedere werknemer werkte aan een afgebakend pakketje taken, vaak op een net zo afgebakende werkplek en afdeling. Tegenwoordig zijn werkprocessen veel complexer; de uitkomst is vaak nog niet vooraf bekend en de stappen om tot een oplossing te komen ontstaan gaandeweg het traject. Gedurende het proces komen we bij elkaar in wisselende groepssamenstellingen om te overleggen en te brainstormen, afgewisseld met fases waarin individueel gewerkt wordt. Dit vraagt om diverse mogelijkheden aan ruimtes, die ook qua technologie flexibel ingericht zijn. We willen altijd en overal bereikbaar zijn, op elk moment van de dag en op iedere plek in kunnen loggen op het netwerk en kunnen werken in de cloud. IT-oplossingen moeten berekend zijn op het toenemende gebruik van data, video en VR en mogelijkheden voor interactieen samenwerking op afstand bieden.

NIEUWE GENERATIE GEBRUIKERS

Ook de nieuwe generatie werkenden heeft andere eisen en behoeften wat de inrichting van de werkplek betreft. De jongere generatie wil niet alleen keus in waar men werkt, maar ook in wanneer en hoe. Keuze, afwisseling en controle zijn hierbij sleutelfactoren. De scheidslijn tussen werk en privé vervaagt steeds meer. Het kantoorinterieur van vandaag weerspiegelt het thuisgevoel en creëert een gevoel van verbondenheid. Werknemers verlangen naar het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap, maar willen daarbinnen ook de mogelijkheid hebben om zich in alle rust terug te trekken voor concentratie of een stukje privacy.

RESPONSIVE KANTOOR

Het mag duidelijk zijn dat al deze veranderingen nieuwe eisen stellen aan de manier waarop architecten en interieurdesigners het kantoor van nu vormgeven. De werkplek van vandaag de dag vraagt om een responsive kantoor: een flexibele omgeving die zich aanpast aan zijn gebruikers en de activiteiten die er plaatsvinden. Een ruimte die zowel samenwerking als concentratie faciliteert, in meerdere vormen en settings. Denk aan een mix van creatief vormgegeven break-out ruimtes voor brainstormsessies , semi-open werkplekken, formele en informele vergaderruimtes, relaxruimtes, lunchruimtes in een cafésetting of in de vorm van een grote leefkeuken , concentratiewerkplekken en phone boots. Sfeer en beleving staan hierbij centraal. We zien de opkomst van zogenaamde neighbourhoods: visueel herkenbaar en onderscheidend ontworpen ruimtes die groepen mensen met dezelfde behoeften en taken samenbrengen. Ze creëren een thuisgevoel, vergroten de saamhorigheid en stimuleren werknemers om ideeën uit tewisselen en samen te werken.

SLIMME VLOEROPLOSSINGEN

Betekent dit dat we het open kantoor dan maar volledig af moeten zweren? Dat zeker niet, de behoefte aan transparantie en verbondenheid blijft, dus terug naar het ‘kamertjeskantoor’ is geen optie. Door open werkruimtes op een andere manier her in te delen en door gebruik te maken van slimme interieurtoepassingen kan het open kantoor in een nieuwe vorm blijven bestaan.

Vloeren kunnen hier een belangrijke bijdrage in leveren. Zij zijn een ideale oplossing bij het markeren van afzonderlijke ruimtes en hun functies en kunnen tegelijkertijd ingezet worden om de verbondenheid tussen de verschillende zones te behouden. Denk aan het werken met verschillende kleuren en patronen of het toepassen van materiaalcombinaties. Tapijttegels zijn bij uitstek geschikt om binnen het totale vloerontwerp te spelen met verschillende zones en voegen sfeer en warmte toe. Ook het combineren van harde en zachte vloeren is een veelgebruikte en functionele oplossing. LEOXX heeft een breed aanbod in tapijt en vinylvloeren met een veelzijdigheid aan dessinsdie maximale designvrijheid bieden.

 

 BEKIJK ONS AANBOD VLOEROPLOSSINGEN

 

FEEL FREE TO GET RESPONSIVE

Op zoek naar een vloer die past binnen een responsive kantoorontwerp? Bij LEOXX denken we graag mee over de mogelijkheden. Hierbij beperken we ons niet alleen tot de vloer, maar nemen we het complete plaatje mee. Naast onze vloeren bieden we met de custom printoplossingen van Prints van Oranje voor tapijt, vinyl, gordijnen, behang en meubelstoffen een fullservice pakket voor het kantoor van vandaag en morgen.

 

 NEEM CONTACT OP

 

Feel free to share
 • De toekomst van het open kantoor
 • De toekomst van het open kantoor
 • Feel free to contact

  Feel Free
  to contact

 • De toekomst van het open kantoor
 • De toekomst van het open kantoor
 • De toekomst van het open kantoor
 • De toekomst van het open kantoor
 • De toekomst van het open kantoor
Inschrijven Nieuwsbrief